Nowości ze świata IT dla Ciebie komputerowy

Temat: Bariery w praniu brudnych pieniędzy
Firmy będą rejestrować swoich klientów, jeśli wartość transakcji przekracza 15 tys. euro i płatność następuje w gotówce. Tę innowację i wiele innych proponuje rząd w przyjętym projekcie nowelizacji ustawy z 2000r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Zmiany narzucila unijna dyrektywa, którą Polska musi wdrożyć. Przepisy mają spowodować przejrzystość przepływów ... także, żeby minister finansów opublikował listę osób, podmiotów i organizacji terrorystycznych. Lista ta ma ułatwić kontrolę i wzmocnić przeciwdziałanie finansowania terroryzmu. Powołany zostanie komitet bezpieczeństwa finansowego. Do jego zadań m.in. zamieszczanie...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1494Temat: Prawo Karne - CBŚ - Narkotyki
W tej sprawie można dać tylko jedną pewną odpowiedź. Art. 56. 1. Kto, wbrew przepisom art. 33-35 i 37, wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową albo uczestniczy ... właśnie grozi za przestępstwo z art. 56 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zarzuty ma więc nie za samo posiadanie, ale za wprowadzanie narkotyków do obrotu. Nie mam pojęcia jakie jeszcze...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=15044


Temat: Pranie pieniędzy, czyli obowiązki (wobec) GIIF
Dziś wchodzi w życie mocno przebudowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwana dawniej ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Nowelizacja opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 166 poz.1317.
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=321


Temat: ksiądz łamie prawo - a co .. nie może ?
Fundacja budująca Świątynię Opatrzności łamie prawo Według "Rzeczpospolitej", budująca Świątynię Opatrzności fundacja lekceważy obowiązki wynikające z ustawy o walce z praniem brudnych pieniędzy. Powołana przez kościół Fundacja Budowy Świątyni Opatrzności Bożej ... nakłada na nią ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu pieniędzy pochodzących z przestępstwa lub ukrywanych przed fiskusem. O sprawie gazeta pisała już pod koniec marca. "Rz" dotarła do nowych informacji. Na początku sierpnia 2005 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadzorujące fundację, wysłało do niej pismo z informacją o tym, jakie obowiązki nakłada na fundację ustawa o walce z praniem brudnych pieniędzy. Fundacja powinna m.in. zgłosić się do GIIF i powiadomić o swoim istnieniu, informować o wszystkich podejrzanych wpłatach na konto, prowadzić rejestr transakcji i przeszkolić swoich pracowników pod kątem przestrzegania ustawy. Zarząd ... zarządu fundacji, odpisał MSWiA, że "szczegółowa lektura tego aktu prawnego (...) pozwala stwierdzić, że w ustawie pod nazwą instytucji obowiązanej nie wymienia się fundacji". Anna Huzarska, urzędniczka MSWiA, odpisała, że po nowelizacji ustawy już od roku fundacje są wymienione w ustawie jako podmioty zobowiązane do wykonywania obowiązków wynikających z ustawy. Dziennik sprawdził - bez najmniejszej wątpliwości fundacje są wymienione w ustawie. MSWiA ... GIIF. Tymczasem taki obowiązek, na co zwraca uwagę Krawczyk, nakłada na fundacje art. 10 ustawy o walce z praniem brudnych pieniędzy. Fundacja nie przekazała informacji o swoim istnieniu, a GIIF, jak...
Źródło: warszawka.fora.pl/a/a,19.html


Temat: ZAGADNIENIA Z PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ (2010/2011)
jednostki w celu pokrzywdzenia wierzycieli (art. 301 k.k.). 8. Wybiórcze zaspokajanie niektórych wierzycieli (art. 302 k.k.). 9. Nieodpowiednie prowadzenie dokumentacji (art. 303 k.k., ustawa z 29.09.1994r. o rachunkowości oraz art. 60 ... przestępstwa określonego w rozdziale XXXVI Kodeksu karnego. 14. Charakterystyka przestępstw określonych w art. 585-592 Kodeksu spółek handlowych. 15. Przestępstwa bankowe ( ustawa z 29.08.1997r. - Prawo bankowe, ustawa z 14.12.1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i ustawa z 29.08.1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych). 16. Przestępstwa ubezpieczeniowe (ustawy z 22.05.2003r.: o działalności ubezpieczeniowej i o pośrednictwie ubezpieczeniowym). 17. Przestępstwa w zakresie funduszy emerytalnych (ustawa z 28.08.1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawa z 20.04.2004r. o pracowniczych programach emerytalnych i ustawa z 20.04.2004r. o indywidualnych kontach emerytalnych). 18. Przestępstwa finansowe (ustawy z 29.07.2005r.: o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa z 27.05.2004r. o funduszach inwestycyjnych, ustawa z 29.06.1995r. o obligacjach i ustawa z 24.08.2001r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami ).
Źródło: studenciwpiaus.fora.pl/a/a,4583.html


Temat: Dopalacze
dla dopuszczania do obrotu, badań, wytwarzania, importu i reklamowania produktów leczniczych" Tak więc nie jest to skierowane tylko i wyłącznie do dopalaczy.com, lecz do wszystkich obracających tego typu środkami. Hurtem wprowadzają dwie nowelizacje ("Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii"[1] oraz "Ustawy prawo farmaceutyczne"[2]), a na dokładkę jeszcze nową "Ustawa o obrocie i reklamie środków zawierających substancje psychotropowe i odurzające"[3] Z [1] mamy wprowadzenie pojęcia środka zastępczego, zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu, z [2] listę substancji dozwolonych (odwrotność załącznika z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - lista psychoaktywnych substancji dozwolonych) i zakaz posiadania substancji psychoaktywnych z zamiarem wprowadzenia ich do obrotu , a z [3] jeszcze raz to samo co z [2]. Samo posiadanie będzie legalne - nielegalna będzie sprzedaż/wprowadzanie w obrót/reklama tych środków lub ich odpowiedników....
Źródło: streetroulette.fora.pl/a/a,1391.html


Temat: Firmy będą musiały rejestrować transakcje gotówkowe
Przedsiębiorcy będą musieli prowadzić rejestr takich transakcji i przechowywać go przez okres pięciu lat. Firmy będą także musiały wprowadzić w formie pisemnej wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz prowadzić bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji. Kolejny obowiązek związany będzie ze stosowaniem wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego, polegających m.in. na identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości. Pracownikom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu ... niż za rok. Nie uległa zmianie ogólna zasada wynikająca z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, że jeśli wartość transakcji między przedsiębiorcami przekracza równowartość 15.000 euro, to powinna być ona zrealizowana za...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4461


Temat: Zabezpieczono 4,5 kg narkotyków
W jednym z mieszkań Białegostoku policjanci zabezpieczyli łącznie 4,5 kg narkotyków - amfetaminy i marihuany. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających grozi im nawet 10 lat ... usłyszeli zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za to przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo...
Źródło: otwartapestka.info/viewtopic.php?t=2566


Temat: Diler w opałach
o jego tymczasowe aresztowanie. Za posiadanie narkotyków ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę do 3 lat więzienia, za znaczną ich ilość do ośmiu, a za czerpanie korzyści majątkowej z ich udostępniania...
Źródło: otwartapestka.info/viewtopic.php?t=2532


Temat: Koniec bezrobocia w Polsce?
... klania sie wynajem. 9.Bo ceny sa tak niskie w porownaniu z europejskimi ze cudzoziemcy chetnie kupuja nieruchomosci (ustawa o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow tego nie zabrania) 10.Bo generalnie "gdzies mieszkac trzeba"...
Źródło: forum.banda.pl/viewtopic.php?t=1182


Temat: Projekty
jest rozszerzenie jej oddziaływania na wszystkich obywateli. Osiągniemy dzięki temu równość osób fizycznych wobec innych wierzycieli, dyscyplinę finansową, przeciwdziałanie zatorom płatniczym i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – mówi Adam Szejnfeld, wiceminister ... wydał tytuł wykonawczy – wyjaśnia wiceminister gospodarki. Stanowisko BIG Wprowadzenie możliwości zgłaszania dłużników przez osoby fizyczne popierają BIG-i. – Jest to realizacja naszego postulatu zgłoszonego podczas prac nad nowelizacją ustawy. Otrzymywaliśmy ... zdaniem również przedsiębiorca, zamieszczając dane o konsumencie, musi przedstawiać tytuł wykonawczy. Nowelizacja wprowadza także możliwość przekazywania do BIG, z inicjatywy wierzyciela, pozytywnej informacji gospodarczej. Będzie ona informowała o tym, że konsument...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=100


Temat: : PRZEGLAD PRASY
również zmiany dotyczące przyspieszonej metody jednorazowej amortyzacji. Gazeta Prawna 2009-01-09 Fiskus zapłaci za wyrządzone szkody Aleksandra Tarka W wyniku zmian w ordynacji podatkowej i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (nowelizacja czeka ... możliwości powołania się w postępowaniu dowodowym np. na orzeczenie sądu - wyjaśnia radca prawny Aldona Leszczyńska. Gazeta Prawna 2009-01-09 Dostawa nieruchomości: mimo zwolnienia można płacić VAT Magdalena Majkowska Nowelizacja ustawy o ... Biura doniosą na klientów Agnieszka Pokojska Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. ... nowelizacji ustawy o VAT, która dostosuje przepisy do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w grudniu 2008 r. zakwestionował limity odliczeń podatku w cenie aut służbowych.
Źródło: forum.iflex.pl/viewtopic.php?t=242


Temat: Gang narkotykowy za kratkami
... S. Policjanci będą ustalili rolę mężczyzn w tym przestępczym procederze. Zabezpieczone narkotyki należały do 33-latka. W myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzanie do obrotu środków odurzających w znacznej ilości zagrożone jest...
Źródło: otwartapestka.info/viewtopic.php?t=2488


Temat: Wezwanie w charakterze świadka
Ustawa z 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469, z 2006 r. Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 47, Nr 82, poz. 558.): Art. 53. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega ... albo 2) wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 53 ust. 2. Art. 55. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej ... wbrew przepisom art. 33-35 i 37, wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do ... ust. 3, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania ... wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust.1, jest znaczna ilość środków odurzających lub...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=2974


Temat: Nowela za nowelą
Na 54. posiedzeniu Sejmu RP, które odbędzie się w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r., zaplanowane jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2463). Projekt ten zawiera propozycje zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie podwyższenia limitu obrotu, który zwalnia podatników od podatku VAT, a także wprowadzenia do ustawy zmian dostosowujących przepis upoważniający ministra finansów do wprowadzania zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących poprzez zamieszczenie w nim szczegółowych wytycznych. I. Podwyższenie limitu obrotu, który zwalnia od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł Obecnie w Polsce, zgodnie z art. 287 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE, limit rocznego obrotu uprawniający podatników do zwolnienia od podatku od towarów i usług wynosi 50 000 zł. Ponieważ jest to, w porównaniu do innych państw członkowskich, jeden z najniższych limitów obrotu uprawniający do korzystania z podmiotowego zwolnienia, Ministerstwo Finansów zaproponowało podniesienie go do kwoty 150 000 zł. Zdaniem Ministerstwa, podwyższenie limitu ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podatnikom osiągającym niewielkie obroty, gdyż przyczyni się w znacznym stopniu do redukcji obciążeń administracyjnych. Przypomnijmy, że podatnik do momentu przekroczenia limitu obrotu nie ma obowiązku m.in. prowadzenia pełnej ewidencji i składania deklaracji dla tego podatku. Z uwagi jednak na sytuację budżetową projekt przewiduje stopniowe podwyższanie limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku VAT. Zgodnie z projektem podwyższanie limitu odbywać się będzie w następujący sposób:  na rok 2010 limit obrotu wyniósłby 100 000 zł,  na rok 2011 limit ten osiągnąłby wartość docelową 150 000 zł. W związku z planowanym podwyższeniem limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku od towarów i usług, projekt przewiduje wprowadzenie w przepisach przejściowych rozwiązania umożliwiającego podatnikom, którzy przekroczyliby w 2009 r. obecny limit obrotu (tj. 50 000 zł) - co skutkowałoby wyłączeniem ... limit obrotu uprawniający do zwolnienia podmiotowego (tj. 100 000 zł), ale nie osiągnęliby limitu obrotu ustalonego na rok 2011 w wysokości 150 000 zł. II. Zmiany uwzględniające wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. K 36/08 Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. K 36/08, w którym Trybunał orzekł, że art. 111 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 111 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP i traci moc obowiązującą z upływem dziewięciu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw (tj. 23 kwietnia 2010 r.). W ww. orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny, oceniając zakwestionowane przepisy, stwierdził m.in., ... regulacji w drodze aktu wykonawczego.”. Trybunał stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie można precyzyjnie zrekonstruować wytycznych na podstawie innych przepisów ustawy. Z powodu tych uchybień w konstrukcji upoważnienia ustawowego Trybunał uznał ww. upoważnienie za niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. W związku z powyższym, resort zaproponował wprowadzenie do ustawy zmian dostosowujących przepis upoważniający ministra finansów do wprowadzania zwolnień z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących poprzez zamieszczenie w nim wytycznych spełniających wymogi art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Przy wydawaniu rozporządzenia minister będzie musiał uwzględnić:  wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;  stosowane zasady dokumentowania obrotu przez podatników;  możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;  konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;  konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego;  konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;  konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników. Dodajmy, że niewprowadzenie tej zmiany przed 1 stycznia 2010 r. uniemożliwiłoby wydanie rozporządzenia, w którym można by było przedłużyć wygasające z dniem 1 stycznia...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=146