Nowości ze świata IT dla Ciebie komputerowy

Temat: Laptop do 1200zł max na raty
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Art. 10. 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Osobiście nigdy nie korzystam z gwarancji (zazwyczaj warunki gwarancji są narzucane...
Źródło: topranking.pl/1384/laptop,do,1200zl,max,na,raty.phpTemat: Dla wszystkich - reklamacja, gwar ancja, rękojmia
U. Nr 96 z 1 lipca 2002 r., poz. 851) §18. 1. Konsument nie ma obowiazku dostarczenia reklamowanego towaru o wadze powyzej 10 kg, o duzych rozmiarach, urzadzen oraz innych towarów ... ogledzin lub odbioru przez sprzedawce reklamowanego towaru; termin ten nie moze byc dluzszy niz 7 dni od dnia zgloszenia reklamacji. Ale dotyczy to tylko rękojmi, warunki gwarancji są takie jak podane w karcie gwarancyjnej. Oraz na przyszłość (od 1 stycznia): Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 5 wrzesnia 2002 r., poz. 1176) KG
Źródło: topranking.pl/1578/dla,wszystkich,reklamacja,gwar,ancja,rekojmia.php


Temat: "Nowa rękojmia" i Allegro
Andrzej Bursztynski wrote: | Ale jeśli mowa o niezgodności z umową, to jest to odrębna ustawa | stosowana do komisu na podstawie art.770[1] kc Podaj parametry (DzU, rocznik) - chętnie poczytam. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z dn. 5 września 2002 r. nr 141, poz. 1176) KG
Źródło: topranking.pl/1578/nowa,rekojmia,i,allegro.php


Temat: gwarancja 2 lata
z tekstem całej ustawy.
Źródło: topranking.pl/1854/gwarancja,2,lata.php


Temat: PROBLEM Z SERWISEM SKODY. PROSZE O RADE
z dnia 5 września 2002 r.) Nr 141 > poz. 1176 Sprawdz czy to "podpada" pod ta ustawe www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1176.htm
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,534,32720103,32720103,PROBLEM_Z_SERWISEM_SKODY_PROSZE_O_RADE.html


Temat: meble bez instrukcji montażu
Na wstępie: nikt nie ma obowiązku wystawiania gwarancji. W tym przypadku na miejscu Kolegi odstąpiłbym od umowy kupna-sprzedaży w ciągu 10 dni od jej zawarcia, została bowiem zawarta na odległość. Bez podania przyczyny. Zachęcam do zapoznania się z następującymi aktami prawnymi: - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami), - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,553,50280525,50280525,meble_bez_instrukcji_montazu.html


Temat: laptop acer - kolejna naprawa - wymiana na nowy
... rzeczy najciekawsze... USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176)...
Źródło: topranking.pl/1379/laptop,acer,kolejna,naprawa,wymiana,na,nowy.php


Temat: Sąd przyznał odszkodowanie Francuzce, która nie...
nakłada ustawa: ustawa o języku polskim z dnia 7 X 1999 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 29, poz. 358) oraz z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 5 września 2002 r., poz. 1176). Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 2003 r. Art. 3 w/w ustawy stanowi: sprzedawca dokonuje sprzedaży w Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30,7843314,7843314,Sad_przyznal_odszkodowanie_Francuzce_ktora_nie_.html


Temat: Interwencja: nie potrafią naprawić telefonu
czytaj! Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 5 września 2002r., poz. 1176)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,410,33159013,33159013,Interwencja_nie_potrafia_naprawic_telefonu.html


Temat: ERA-niezgodność z umową
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka Art. 4. 1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania ... ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. 3. ... usług telekomunikacyjnych: http://www.flo.vip.interia.pl/ust-rek-usl-telekom.html ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 września 2001 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych § 7. 1. Jednostka organizacyjna operatora rozpatrująca reklamację, _w terminie 14_ dni od dnia ... odpowiedzi na reklamację; termin ten nie może przekroczyć 30 dni od dnia wniesienia reklamacji. muszą w terminie 14-tu dni poinformować o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji, ale nie dłużej niż termin podany...
Źródło: topranking.pl/1708/era,niezgodnosc,z,umowa.php


Temat: reklamacja laptopa
z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, żądałam wymiany towaru na towar nowy, wolny od wad. Łącznie z pismem do sprzedawcy załączyłam także kserokopię faktury Vat, obraz ... usterki zostały potwierdzone i urządzenie zostało doprowadzone do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę karty graficznej". Na podstawie art.8 ust 3 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, sprzedawca nie ustosunkował się ... pozwanej Filii termin na wymianę towaru na towar nowy do dnia 1-go stycznia 2009 roku. Również do dnia 1-go stycznia 2009 roku sprzedawca nie ustosunkował się do mojego pisma z dnia 18 grudnia 2008 roku. Dopiero dnia 5 stycznia 2009 roku otrzymałam od sprzedawcy pismo z dnia 29 grudnia 2008 roku informujące mnie, iż "zgodnie z Ustawą niezgodność towaru z umową może być usunięta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę urządzenia na nowe. Niewątpliwie sposób usunięcia niezgodności z umową zaproponowany przez Spółkę nie narusza interesu Konsumenta, gdyż jest zgodny z ww. ustawą. Towar należy odebrać w miejscu złożenia reklamacji". Zgodnie z art.8 ust 1 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, to konsument a nie sprzedawca wybiera sposób doprowadzenia towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową. Wobec czego po raz kolejny sprzedawca nie dopełnił obowiązku wynikającego z ustawy. Żądaniem konsumenta była bowiem wymiana sprzętu na nowy a nie jego naprawa. W związku z niewywiązaniem się przez sprzedawcę do dnia 01 stycznia 2009 roku z wymianą towaru na towar nowy, na podstawie art.8. ust 4 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz.1176 z późn.zm.), w piśmie do sprzedawcy z 9 stycznia 2009 roku, odstąpiłam od umowy zawartej w dniu 22 września 2008 roku. W piśmie tym wskazałam również mój rachunek bankowy, na który sprzedawca miał przelać pieniądze - zwrot ceny za towar, do dnia 15 stycznia 2009 roku. W związku z brakiem wpłaty za towar, z tytułu odstąpienia od umowy z dnia 22 września 2008 roku, na mój rachunek bankowy do dnia 15 stycznia 2009 roku, w dniu 16 stycznia 2009 roku wystąpiłam do sprzedawcy z przedsądowym wezwaniem do zapłaty kwoty 2699 zł, jako zwrot ceny za towar. Wyznaczyłam także termin do dnia 22 stycznia 2009 roku, jako ostateczny termin na wpłatę przez sprzedawcę należnych mi pieniędzy. W dniu 19 stycznia 2009 roku otrzymałam od sprzedawcy pismo z dnia 12 stycznia 2009 roku, w którym to podtrzymano swoje stanowisko, informując mnie jednocześnie, że naprawiony towar mogę odebrać w miejscu złożenia reklamacji. Złożyłam pozew do Sądu. Wczoraj...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,807,96699331,96699331,reklamacja_laptopa.html